Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie

Cele i zasady działania

Fundacja „Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie” jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc porzuconym psom i kotom. Swoją działalność rozpoczęła w 2002 r. Do statutowych celów fundacji należy: prowadzenie działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i zapewnienia im odpowiednich warunków bytowych, kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt i wspieranie ochrony środowiska. Integralnym elementem organizacji jest schronisko w Józefowie, niedaleko Legionowa, zlokalizowane przy ulicy Strużańskiej 15. Trafiają do niego porzucone lub zagubione psy i koty. Podopieczni fundacji zamieszkują nie tylko schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, ale również domy tymczasowe. Działania organizacji wspiera cały sztab wolontariuszy, którzy uczestniczą w opiece nad czworonogami, organizują akcje adopcyjne i zbiórki na rzecz podopiecznych. To właśnie z ich inicjatywy w 2010 r. powstało Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos, skupione wokół pomocy czworonogom zamieszkującym schronisko w Józefowie. Wolontariusze pomagają w pielęgnacji, socjalizacji, profilaktyce i leczeniu bezdomnych czworonogów, wykonują prace porządkowe i konserwacyjne. Działają także poza schroniskiem – propagują adopcję zwierząt, promują działania fundacji i organizują akcje edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie ściśle współpracuje z organami samorządowymi, placówkami edukacyjnymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt. Jego działalność nie ogranicza się wyłącznie do zapewnienia tymczasowego azylu porzuconym psom i kotom. Poprzez kastrację i sterylizację zwierzaków przyczynia się do zmniejszenia populacji bezdomnych czworonogów. Schronisko w Józefowie angażuje się również w przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt i propagowanie ochrony ich praw. Promuje ideę adopcji zwierząt w mediach tradycyjnych i internetowych. Poprzez współpracę ze szkołami kształtuje troskę o dobro zwierząt już u najmłodszych i edukuje dzieci oraz młodzież w zakresie prawidłowego zaspokajania potrzeb zwierząt. Wspiera również osoby prywatne zajmujące się bezdomnymi zwierzętami.

schronisko dla zwierząt

Adopcja zwierząt ze schroniska

Schronisko w Józefowie koordynuje adopcję bezdomnych zwierząt. Informacje o zwierzakach poszukujących nowych domów można znaleźć w ogłoszeniach adopcyjnych publikowanych m.in. w mediach społecznościowych. Osoby zainteresowane adopcją konkretnych psiaków czy kotów mogą też skontaktować się bezpośrednio z wolontariuszami lub tymczasowymi opiekunami zwierzaków. By każdy mógł znaleźć idealnego podopiecznego dla siebie, wolontariusze schroniska przygotowali specjalną ankietę przedadopcyjną, ułatwiającą podjęcie decyzji. Zawarte w niej informacje pomagają w wyborze zwierzaka do adopcji.

Psy ze schroniska w Józefowie mogą adoptować tylko osoby pełnoletnie. Przed adopcją zainteresowani odbywają rozmowę z wolontariuszami i udają się na wspólny spacer z psem. Dzięki temu mają szansę lepiej poznać przyszłego podopiecznego i upewnić się, że będą w stanie zapewnić mu właściwe warunki. Psy wydawane do adopcji są przebadane, odrobaczone i zaszczepione przeciw wściekliźnie. Schronisko zawiera z nowymi właścicielami zwierzaków umowę adopcyjną, określającą obowiązki związane z opieką.

Jak można pomóc schronisku w Józefowie?

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie w dużej mierze działa dzięki bezinteresownemu wsparciu ludzi, którym nie jest obojętny los porzuconych psów i kotów. Placówka wciąż poszukuje nowych wolontariuszy, którzy poświęcą swój wolny czas na spacery z czworonogami, pomogą w ich pielęgnacji czy zadbają o porządek boksów. Niezbędna jest też pomoc finansowa. Schronisko utrzymuje się w dużej mierze z darowizn. Wpłaty na rzecz placówki pozwalają opłacić bieżące rachunki, zakupić karmę i niezbędne akcesoria dla zwierząt czy wykonać konieczne remonty i prace budowlane. Schronisko w Józefowie chętnie przyjmuje też dary rzeczowe: karmy, artykuły żywnościowe, środki do higieny i pielęgnacji, koce, preparaty weterynaryjne. Pomóc można, rozpowszechniając ogłoszenia adopcyjne i zachęcając znajomych do adopcji zwierząt ze schroniska w Józefowie. Poszukiwane są także osoby, które mogą stworzyć dom tymczasowy dla bezdomnych czworonogów i zająć się nimi do czasu znalezienia nowych opiekunów. Pomóc schronisku dla zwierząt można na wiele różnych sposobów, a dla podopiecznych schroniska w Józefowie każda pomoc jest bezcenna. Pamiętaj, że Ty także możesz pomóc.

Informujemy, że nie jesteśmy w żaden sposób powiązani ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, dlatego prosimy nie pisać do nas w sprawach związanych ze wsparciem schroniska. W tym celu prosimy kontaktować się bezpośrednio ze schroniskiem. Dane kontaktowe dostępne są na Facebooku.