Jak adoptować psa ze schroniska?

Przebieg procedury adopcyjnej

Przebieg procedury adopcyjnej może różnić się w zależności od schroniska. Najczęściej składa się on z kilku etapów, które pozwalają ocenić, czy przyszły właściciel będzie w stanie zaspokoić potrzeby danego czworonoga. Wszystkie formalności mają na celu ograniczenie liczby nieprzemyślanych adopcji, których konsekwencją jest powrót zwierząt do schronisk.

adopcja psa ze schroniska

Etapy procedury adopcyjnej:

  • zgłoszenie chęci adopcji psa – każdy, kto chce adoptować psa, powinien skontaktować się z biurem adopcji działającym przy schronisku. Chęć przygarnięcia zwierzaka można też zgłosić opiekującym się nim wolontariuszom, którzy skierują do odpowiednich służb. Właścicielami czworonogów mogą zostać tylko osoby pełnoletnie.
  • odbycie spacerów przedadopcyjnych – zwykle konieczne jest odbycie przynajmniej 2 spacerów przedadopcyjnych. W przechadzkach towarzyszy wolontariusz lub opiekun psa, który obserwuje jego interakcje z potencjalnym przyszłym właścicielem. Spacery pozwalają wzajemnie poznać się psu i jego nowemu opiekunowi.
  • wypełnienie ankiety przedadopcyjnej – ankieta pozwala pracownikom schroniska dowiedzieć się więcej o osobie zainteresowanej adopcją i poznać motywy jej działania. Dzięki temu mogą określić, czy będzie odpowiednim opiekunem dla czworonoga.
  • rozmowa z pracownikami schroniska – stanowi uzupełnienie ankiety. Służy pogłębieniu wiedzy o przyszłym opiekunie zwierzaka. Jest podstawą do wydania decyzji o adopcji.
  • wydanie decyzji o adopcji – na podstawie ankiety i rozmowy pracownicy schroniska podejmują decyzję o przyznaniu prawa do adopcji lub jej odmowie. Decyzja odmowna motywowana jest wyłącznie troską o dobro czworonogów. Wydawana jest, gdy istnieje podejrzenie, że osoba zainteresowana adopcją nie będzie w stanie sprostać potrzebom psa. Może więc być skutkiem zbyt małego doświadczenia w opiece nad zwierzętami, nieodpowiednich warunków mieszkaniowych lub finansowych.
  • odbycie odprawy weterynaryjnej – każdy psiak zakwalifikowany do adopcji przechodzi kontrolę lekarską. Dzięki temu nowy właściciel ma pewność, że pies jest zdrowy lub potrzebuje dalszego leczenia w warunkach domowych.
  • zawarcie umowy adopcyjnej – kończy etap adopcji. Umowa określa obowiązki nowego właściciela czworonoga i przenosi na niego prawo do opieki nad zwierzakiem. Może też zobowiązywać do kastracji psa.
  • wizyta poadopcyjna – ma na celu sprawdzenie warunków życia adoptowanego czworonoga i określenie, czy nowy opiekun wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie.