Pomoc zwierzętom w schronisku

Jak pomóc zwierzętom w schronisku?

Adopcja to niejedyna forma pomocy bezdomnym zwierzętom. Każdy, kto chciałby pomóc schroniskom, może zaangażować się w następujące działania:

Wolontariat

Wolontariusze pełnią w schronisku bardzo ważną funkcję. Bez ich bezinteresownej pomocy, poświęcanego czasu i zaangażowania trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie placówek opieki nad bezdomnymi zwierzakami. Do zadań wolontariuszy należy m.in.: wyprowadzenie zwierząt na spacery, pomoc w ich socjalizacji, pielęgnacji, treningu i wychowaniu, aktywne uczestnictwo w zbiórkach karm dla schroniska, promowanie idei adopcji zwierząt, szukanie nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Wolontariusze przechodzą specjalne szkolenia, które zaznajamiają ich z zasadami funkcjonowania placówek i przygotowują do wypełniania czekających na nich zadań. Wolontariusze współpracują ze schroniskiem na podstawie zawartej umowy.

wolontariuszka wyprowadzająca psy

Spacery z psami

Spacery z psami, w przeciwieństwie do wolontariatu, są formą pomocy jednorazowej. Nie wymagają znacznego nakładu, czasu, dużego zaangażowania ani regularnych wizyt. Mogą być natomiast wspaniałym początkiem pomocy w schronisku i zachętą do zaangażowania się w inne akcje. Aby wziąć udział w spacerze, wystarczy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.

Dom tymczasowy

Nie wszystkie zwierzęta mogą bez przeszkód przebywać w schronisku. Psy chore, szczenięta i czworonożni seniorzy często potrzebują opieki w warunkach domowych, zapewniających im bezpieczeństwo i spokój. Schroniska poszukują osób, które są w stanie stworzyć dla bezdomnych zwierząt domy tymczasowe i objąć je troskliwą opieką do czasu znalezienia nowych opiekunów. Osoby opiekujące się zwierzętami pozostają w ścisłym kontakcie ze schroniskiem, które udziela im niezbędnej pomocy i poszukuje domu dla podopiecznych.

Pomoc rzeczowa

Aby wesprzeć schroniska, można podarować im dary rzeczowe. Placówki potrzebują m.in.: koców, prześcieradeł, ręczników, kołder, legowisk, szelek czy ubranek dla psów. Przyjmowane są również karmy bytowe i weterynaryjne, smakołyki i gryzaki. Psom schroniskowym można ofiarować też zabawki czy maty węchowe.

Wsparcie finansowe

Schroniska szczególnie potrzebują wsparcia materialnego. Jest ono niezbędne do zapewnienia zwierzakom właściwej opieki i należytych warunków bytowych. Można go udzielić, wpłacając darowiznę na konto placówki lub przekazując 1% podatku.

Akcje promocyjne

Znalezienie porzuconym zwierzakom nowych domów to główny cel każdego schroniska. Aby pomóc w adopcji zwierzaków, wystarczy zaangażować się w promocję działań placówek opieki nad bezdomnymi czworonogami. Warto przekazywać informacje o zwierzakach poszukujących opiekunów znajomym, uczestniczyć w akcjach organizowanych przez schroniska czy promować ich działalność w mediach społecznościowych.